LETHER PROJECTMANAGEMENT PROFIEL

Max Lether is een eerlijke, sociale persoonlijkheid met een warme uitstraling. Door zijn verbale souplesse weet hij zijn kwaliteiten goed in beeld te brengen en de ander zodoende voor zich te winnen. Afstemming op de informatiebehoefte van de ander geeft hem een stevig interactieplatform om zijn ambitieuze doelen te bereiken en komen zijn goed ontwikkelde interpersoonlijke vaardigheden nog beter tot hun recht.
Zijn manier van aanpak wordt gekenmerkt door een resultaatgerichte houding; een sterk aanwezige ondernemingsgeest en drive vormen de motor hiervan.

Initiële tegenslagen doen geen afbreuk aan zijn motivatie, ze doen hem veel meer besluiten om alternatieve wegen te bewandelen om zijn doel alsnog waar te maken. Dit heeft onder andere te maken met zijn levensfilosofie. Afkomstig uit de vechtsport gaat het hierbij om het ontplooien van aanwezige talenten op basis van het principe “vallen en opstaan”. Het stellen van ambitieuze doelen vloeit hieruit voort.
Hierbij sluit aan dat Max het vermogen heeft om emoties, gedachten en gedrag aan te passen aan veranderende situaties.

Een hoge mate aan flexibiliteit getuigt ook uit het vermogen voor hem om gemakkelijk nieuwe dingen eigen te maken.

Geconfronteerd met een probleemanalyse blijkt dat het analytische vermogen van Max zeer sterk ontwikkeld is. Zonder details over het hoofd te zien, weet hij kernverbanden tussen verschillende onderdelen van een probleem te identificeren en oorzaak-gevolg relaties aan te wijzen. Hieruit blijkt tevens dat hij geen moeite heeft om zowel geassocieerd als gedissocieerd naar een situatie te kijken.